มั่นใจในบริการของเรา ท่านจะมีทางออกเสมอ การทำงานของเรา คือการทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ได้บรรลุวัตถุประสงค์

ThaiCredit จะดำเนินการรวบรวมเอกสารของลุกค้า วิเคราะห์ภาระหนี้เก่าค้างชำระ เจรจาเจ้าหนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ แสวงหาสินเชื่อที่เหมาะสม ดำเนินการด้านเอกสาร ยื่นกู้กับสถาบันการเงิน สรูปสิทธิประโยชน์ ของลูกค้า ประสานงานกับสถาบันการเงิน และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนบรรลุเป้าหมายของลูกค้า .

ThaiCredit เว็ปไซท์ในนาม บริษัท โมบิส ดิสทริบิวชัน จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล ตัวแทนจัดหาอสังหาริมทรัพย์

กว่า 10 ปีประสบการณ์จากสถาบันการเงินชั้นนำของโลกที่ทีมงาน ThaiCredit และลูกค้ากว่าหมื่นราย ที่ให้ความไว้วางใจในระบบการแก้ไขปัญหาการเงินส่วนบุคคล

 

ในสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจของโลกที่กำลังเป็นปัญหา ไม่แน่นอนเรื่องอนาคต กับสภาพเศรษฐกิจ ระบบการเงินส่วนบุคคลที่เคยมีความมั่นคง มั่งคั่งในอดีตที่ระบบเครดิตเฟื่องฟู ทำให้เกิดปัญหาสะสม และภาระมากมายในปัจจุบัน

ThaiCredit มีมุมมอง และเห็นช่องทางที่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถฟื้นคืนสภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสม ให้สามารถเดินหน้า แก้ปัญหาที่สะสมไปได้ ด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และทีมงานอาชีพ

ใส่ใจในปัญหาและทุกความต้องการของลูกค้า
แสวงหาถึงประเด็นของปัญหา ความต้องการของลูกค้า และชี้ช่องทางที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
ดำเนินการตามแผนงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ใกล้ชิดและติดตามงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเต็มที่ ทุ่มเทและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด
ทำงานด้วยความจริงใจโปร่งใส ยึดถือผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
ยึดถือความเป็นส่วนเดียวกันกับลูกค้าในการเจรจา ประสานงานถึงผลประโยชน์ได้เสียกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานเชิงบวกต่อลูกค้าเป็นสำคัญ