1.

บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20- 70 ปี (กรณีบ้านใหม่และเก่า รวมอายุของผู้ขอกู้ และระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)

2.

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เสมือนไร้ความสามารถ

3.

มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรอง จากที่ทำงานเดิมมาแสดง

4.

กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจ และจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.

ทำงานประจำกับ บริษัทเอกชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

6.

มีเงินเดือนประจำตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป (มีสลิปเงินเดือนแสดงรายการสะสม และรายการหักด้วย)

 

กรณีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ในหน่วยงานจะต้องมีสวัสดิการร่วมกับ ธอส. ด้วย

1.

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ

2.

สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนาทุกหน้าของเล่มทะเบียนบ้าน)

3.

สลิปเงินเดือน (ตัวจริง) เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4.

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือนผ่าน)

5.

บัญชีแสดงสถานะ จากศูนย์ข้อมูลเครดิตกลาง NCB เครดิตบูโร

6.

หนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ ธอส. (แบบไม่มีเงินฝาก) จากหน่วยงาน

 

 

สินเชื่อเพื่อการแก้หนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถแก้ปัญหาเรื่องภาระหนี้สะสมดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หยุดดอกเบี้ย หยุดขั้นตอนทางกฏหมายของเจ้าหนี้ จัดระบบบริหารหนี้ใหม่ด้วยทีมงานอาชีพ

  imgแก้ปัญหาหนี้เสียทั้งในระบบ/นอกระบบได้ ภายใน 3 สัปดาห์ สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระ ได้ยาวนาน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก จากสถาบันการเงิน ท่านสามารถโอนหนี้เก่ามาไว้ในการผ่อนชำระที่เดียวเป็นระยะยาวได้

   

  imgติดบัญชีแบล็คลิสท์ เครดิตบูโร กู้ได้หรือ? ปัญหามุมกว้างที่ยังเป็นปมสำคัญในด้านการทำสินเชื่อทุกประเภทในปัจจุบัน ThaiCredit ทำงานให้แคบลงทั้งระบบ เราพร้อมให้คำแนะนำ จัดการเรื่องเอกสารพร้อมการยื่นกู้สถาบันการเงิน ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตบูโรอีกต่อไป

  imgวงเงินสูงสุด100 เท่าของเงินเดือน
  สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ให้วงเงินโดยการพิจารณาจากอัตราเงินเดือน และยอดรับคงเหลือ นำมาคำนวณวงเงินสินเชื่อได้สูงถง 100 เท่า จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการแก้ปัญหาหนี้ค้างเก่าได้

   

  imgโทรฮอทไลน์: 086-789-1494
  Line ID: easy4cash

  แอดไลน์ และส่งเอกสารพิจารณาเบื้องต้นทางไลน์ easy4cash ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป