Q: ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายใบ ไม่ได้จ่ายมาหลายเดือน จะสมัครได้หรือไม่ เพราะเคยสมัครสินเชื่อที่ไหนก็บอกว่าไม่ผ่านเพราะติดเครดิตบูโร
A: สมัครได้ครับ ส่วนจะสามารถทำ สินเชื่อประเภทไหนได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลการทำงา ของผู้สมัครก่อนครับ กรุณากรอก แบบฟอร์ม นี้ส่งมาจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานมาครับ
Q: เคยเป็นหนี้ธนาคารมาก่อน แต่เคลียร์หมดแล้ว และได้ไปสมัครขอสินเชื่อธนาคารอื่น แต่ก็ไม่ผ่านไม่ทราบเป็นเพราะอะไร ถ้าสมัครที่นี่จะได้หรือไม่ ? ทำอย่าไรบ้าง ?
A: สมัครได้ครับ แต่ต้องไปดูประวัติเก่าที่เคยเป็นหนี้ธนาคารมาก่อน โดยไปขอข้อมูลประวัติ "เครดิตบูโร" มาดูก่อน แล้วส่งมาให้ทางเราวิเคราะห์อีกครั้งครับ ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่นี่ครับ NCB
Q: เป็นหนี้นอกระบบอยู่ จ่ายดอกแพงมากส่งต่อไม่ไหว เร่งรัดตลอด อยากกู้เงินในระบบ มาปิดนอกระบบได้หรือไม่ เคยสมัครหลายที่แล้วไม่ผ่าน
A: หนี้นอกระบบไม่แสดงในเครดิตบูโร สามารถสมัครสินเชื่อได้ปกติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัตร ของผู้สมัครว่าตรงตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินหรือไม่ เมื่อผ่านแล้วนำเงินสินเชื่อใหม่มาปิดหนี้นอกระบบได้ครับ
Q: ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ จึงจะสมัครสินเชื่อได้ รับเงินเดือนเป็นเงินสดได้หรือไม่ เพิ่งเข้าทำงานใหม่สมัครได้ใหม?
A: คุณสมบัตรด้านรายได้ควรจะมีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขี้นไป (อัตราเงินเดือนจะมีผลต่อวงเงินอนุมัติ) เงินเดือนผ่านธนาคาร (รับเป็นเงินสดไม่ผ่านเกณฑ์)ส่วนอายุงานควรจะพ้นโปร เป็นพนักงานประจำแล้วเท่านั้น
Q: เป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครสินเชื่ออะไรได้บ้าง มีคุณสมบัติอย่างไร?
A: กรณีเป็นธุรกิจส่วนตัว จะต้องจดทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีเงินหมุนเวียนบัญชีต่อเดือนไม่น้อยกว่า 6 หลัก ถ้าเป็นกรรมการบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน สามารถแสดงบัญชีส่วนตัวได้ด้วย ส่วนเรื่องวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และเงินหมุนเวียนเป็นหลัก
Q: มีหลักทรัพย์เป็นของตนเอง สามารถทำกู้ที่นี่ได้หรือไม่
A: ทำได้ แต่ก็ต้องพิจารณาผู้สมัครเงินกู้ ว่าเข้าเกณฑ์รายได้หรือไม่ ถ้าผ่านเกณฑ์จึงจะมาประเมิณเรื่องหลักทรัพย์เหมาะสมกับวงเงินหรือไม่

ทำงานลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานราชการได้หรือไม่
ลูกจ้างชั่วคราวทั้งรัฐและเอกชน ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
เป็นข้าราชการแต่มียอดหักออมสิน+กู้สหกรณ์มาก
ยอดหักไม่เกิน 60% เข้าเกณฑ์สมัครได้ (ขึ้นยู่กับยอดคงเหลือ)
ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้ใบรับรองเงินเดือนได้หรือไม่
หนังสือรับรองเงินเดือน ไม่แสดงยอดหักในแต่ละเดือน พิสูจน์รายรับไม่ได้
ติดเครดิตบูโรและเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดีแล้วได้หรือไม่
กรณีบังคับคดีแล้ว ควรจะชำระปิดบัญชีก่อน ให้สถานะในเครดิตบูโรแสดงเป็นปิดบัญชี สามารถทำได้
หนี้กำลังฟ้อง รอขึ้นศาล ติดบูโรเกิน 300 วันได้หรือไม่
ทำได้ ถ้าคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ทางเราสามารถปิดหนี้ให้ก่อนครับ
หนี้บัตรหลายใบ ประวัติปกติ กู้มาจ่ายได้หรือไม่
ทำได้ ถ้าต้องการปิดทุกบัญชี ต้องคำนวณวงเงินกู้ (ดูรายได้) ว่าทำสินเชื่อใหม่พอปิดหรือไม่
หนี้ลิสซิ่งรถยนต์ ค้างชำระส่วนต่าง ติดบูโร
ทำได้ ต้องพิจารณาเกณฑ์สินเชื่อ ดูมูลหนี้ และวงเงินเพียงพอต่อการปิดบัญชี (เข้ากระบวนการเจรจาหนี้)
เอกสารใบผ่านสิทธิ์คืออะไร
กรณีหน่วยงานมี Contract ร่วมกับ ธอส. ให้สิทธิพนักงานกู้ซื้อบ้านได้เต็มมูลค่าประเมิณ