ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเบื้องต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน รายได้ และสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเครดิต ข้อมูลหนี้ ข้อมูลภาระการชำระรายเดือน

ข้อมูลทางด้านสถานะเครดิตในฐานข้อมู Credit Bureau

ข้อมูลความต้องการทางด้านการเงิน ของลูกค้า

ข้อมูลเงื่อนไขทางด้านระยะเวลา

 

 

วิเคราะห์ถึงรายได้ต่อภาระมูลหนี้ทั้งระบบ

วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้

ระบุถึงข้อเด่นหรือจุดแข็งในการดำเนินการแก้ปัญหา

ระบุถึงข้อจำกัดในการแก้ปัญหา

ระบุถึงโอกาส หรือช่องทางในการแก้ปัญหา

 

 

นำเสนอช่องทางในการแก้ปัญหา หรือช่องทางในการหาแหล่งทุน

แนะนำทางเลือกที่เหมะสม บนพื้นฐานเครดิตส่วนบุคคล และข้อจำกัด และค่าใช้จ่าย

วิเคราะหถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ได้ประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุดเป็นสำคัญ

แนะนำถึงกระบวนการในการดำเนินการ และระยะเวลาที่ต้องการ

สรูปถึงทางเลือกในการการแก้ปัญหา หรือเป้าหมายของลูกค้า

 

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

แสดงถึงข้อแตกต่างในแต่ละผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานคุณสมบัติของลูกค้า

พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า และโอกาสที่จะได้รับต่อผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท

สรูปถึงกระบวนการในการดำเนินการในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เลือก

 

ชี้แจงถึงเอกสารที่จำเป็น และสถาบันการเงินต้องการ

คัดกรองเอกสาร ที่มีความสำคัญ และไม่สำคัญ ให้ตรงตามเงือนไขการพิจารณาเครดิต

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารให่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข

 

จัดการเรื่องการแสดงข้อมูลในการนำเสนอสถาบันการเงิน การกรอกแบบฟอร์ม การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูล

รวบรวมเอกสาร จัดทำเอกสารนำเสนอ แผนนำเสนอต่อสถาบันการเงิน

 

สรูป และรวบรวมข้อมูลของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่จำเป็นในการเจรจาต่อรองขอลดหนี้

วางแผนการเจรจา และกำหนดระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง วงเงินที่จะเจรจา

นำเสนอ ชี้แจงวงเงินปิดหนี้ที่เหมาะสมต่อลูกค้า บนพื้นฐานการเจรจาที่ให้ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการชำระหนี้ บุคคลที่รับผิดชอบในการชำระหนี้

ดำเนินการหาแหล่งทุนในการปิดหนี้ และรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อสถาบันการเงินต่อไป

 

ดำเนินการ และประสานงานด้านเอกสารกับสถาบันการเงินขั้นสุดท้าย

ประสานงานเรื่องหลักทรัพย์ คัดสรร ดำเนินการที่เกี่ยวขัองกับทรัพย์ ประสานงานกับหน่วยงานประเมินทรัพย์

ดำเนินงานภาคสนาม นัดหมายกับลูกค้า ตรวจสอบหลักทรัพย์

 

ประสานงาน นัดหมายลูกค้ากับสถาบันการเงิน เอกสารสัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรูปงานขั้นตอนสุดท้าย ส่งมอบงานกับลูกค้า

 

 

 

โอนหนี้ที่มีปัญหา ลดยอดชำระรายเดือน
imgแก้ปัญหาหนี้เสียทั้งในระบบ/นอกระบบได้ ภายใน 3 สัปดาห์ สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระ ได้ยาวนาน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก จากสถาบันการเงิน ท่านสามารถโอนหนี้เก่ามาไว้ในการผ่อนชำระที่เดียวเป็นระยะยาวได้
ติดแบล็คลีสท์ กู้ที่ไหนไม่ผ่าน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
imgติดบัญชีแบล็คลิสท์ เครดิตบูโร กู้ได้หรือ? ปัญหามุมกว้างที่ยังเป็นปมสำคัญในด้านการทำสินเชื่อทุกประเภทในปัจจุบัน ThaiCredit ทำงานให้แคบลงทั้งระบบ เราพร้อมให้คำแนะนำ จัดการเรื่องเอกสารพร้อมการยื่นกู้สถาบันการเงิน ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตบูโรอีกต่อไป
ได้วงเงินสูง ผ่อนได้ระยะยาว สร้างเครดิตได้ใหม่อีกครั้ง

imgวงเงินสูงสุด100 เท่าของเงินเดือน
สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ให้วงเงินโดยการพิจารณาจากอัตราเงินเดือน และยอดรับคงเหลือ นำมาคำนวณวงเงินสินเชื่อได้สูงถง 100 เท่า จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการแก้ปัญหาหนี้ค้างเก่าได้

ส่งข้อมูลพิจารณาเบื้องต้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

imgโทรฮอทไลน์: 086-789-1494
Line ID: easy4cash

แอดไลน์ และส่งเอกสารพิจารณาเบื้องต้นทางไลน์ easy4cash ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป